Blue Flower

This article in English

Verdwenen er in recent verleden productiebanen naar lage lonen landen, nu is er een trend waar deze banen weer terug komen. In dit verhaal van Brad Power wordt uitgelegd welke stappen met management van General Electric gezet hebben om productie weer in eigen hand te nemen. Ik kan u aanraden ook de achterliggende linkjes te lezen. Zeker het artikel over insourcing van The Atlantic levert belangrijke achtergrond informatie.

Insourcing bij General Electric: het echte verhaal

Door Brad Power 

GE's (General Electric's) "insourcing" van de huishoudelijke apparaten bouw naar de Verenigde Staten wordt gezien als een belangrijk terugdraaien van de trend van het exporteren van banen naar lage lonen landen. Het wordt door de pers gekarakteriseerd als een soort van "onshoring" (in tegenstelling tot outsourcing). Ik [Brad Power] zie het eerder als een "NUMMI deja vu" verhaal. Voor hen die er niet beken mee zijn, NUMMI was een joint venture van Toyota en GM, waarbij Toyota een van GM's slechts presterende fabrieken overnam, en opnieuw inrichtte met een nieuw management systeem, met veel van de zelfde mensen en vakbonden. GE's insourcing is eigenlijk goed vergelijkbaar. Zo, hoe pakte GE dit aan?


Dit artikel is het laatste deel in een serie van twee artikelen over crowdfunding. Het eerste artikel is Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm.

Doordat ik getweet heb over mijn donatie aan The Ocean Cleanup: Feasibility Study kwam ik in contact met Lee Andrews (@CFMentor op Twitter) van de crowdfunding website 'When You Wish' (http://www.whenyouwish.com). De website heeft de nodige documenten die je kunnen helpen met het publiceren van je crowdfunding project.

Lee en ik hebben gediscussieerd over crowdfunding als een tool voor het financieren van een project. In dit artikel ga ik in op de resultaten van deze discussie over het crowdfunding proces.

Groei vertraagt ​​doordat de bedrijfsvoering de tijd voor leiderschap opsoupeert

Waarom groeit niet elk bedrijf uit tot een multinational? Bedrijven stoppen met groeien om een ​​aantal redenen. Zelfs wanneer de leider het vermogen, de ambitie en het geld heeft om te groeien, vertraagt de groei van bedrijven vaak bij het bereiken van 20, 30 of 50 werknemers. Waarom? Dit artikel stelt dat dit veroorzaakt wordt doordat de dagelijkse beslommeringen van het leiden van het bedrijf steeds meer tijd vergen. Het bedrijf blijft hierdoor incident-gedreven en groeit nooit door naar proces-gedreven.

92,2% van de Europese bedrijven zijn "micro" bedrijven met minder dan 10 werknemers. Slechts 6,5% groeit uit tot "kleine" bedrijven met 10 tot 50 werknemers. Slechts een klein deel - 1,1% - van de bedrijven groeit door naar "middelgrote" bedrijven met 50-250 mensen (Ecorys, 2012.)


Onlangs kwam ik via een Tweet bij een mooi initiatief voor een onderzoek hoe de oceanen van plastic te ontdoen (The Ocean Cleanup: Feasibility Study). Aangezien er veels te veel plastic in onze oceanen ronddrijft heb ik dit initiatief gesteund. Hoe? Door geld in dit onderzoek te investeren. Om aan het geld te komen voor het "Ocean Cleanup Feasibility Study" onderzoeksproject is gebruik gemaakt van crowdfunding. In dit artikel ga ik in op crowdfunding.

Deel 3: De Behoeftecategorieën van Maslow en de Natie.


Dit is het derde artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

  1. Maslow en de Persoon;
  2. Maslow en de Organisatie;


Dit is het derde artikel in een reeks artikelen over de Behoeftecategorieën van Maslow. In dit artikel kijk ik of er behoeftecategorieën zijn voor een land. Een land is in de loop van de geschiedenis ontstaan. Zonder in te gaan op politieke geografie bestaat een land, zoals een bedrijf, uit een groep mensen met gelijke belangen.

Een land bestaat dus zoals een organisatie uit mensen. En zoals een persoon verschillende behoeftes nastreeft om tot zelfontplooiing te komen, zo zullen ook de mensen in een land verschillende behoeftes nastreven en uiteindelijk streven naar zelfontplooiing. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de mensen gezamenlijk verschillende behoeften, en uiteindelijk zelfontplooiing nastreven. Zou nu een land ook dezelfde behoeften als een enkele persoon na kunnen streven?