Blue Flower

De Behoeftecategorieën van Maslow en de Persoon.

Dit is het eerste artikel in een serie van drie. De andere twee artikelen zijn:

  1. Maslow en de Organisatie;
  2. Maslow en het Land;

Binnen de Bedrijfskunde, de Arbeids- en Organisatiepsychologie, en de Arbeidssociologie is Maslow een begrip. Maslow behoorde tot de Humanistische psychologie die geloofde dat elke persoon sterk gemotiveerd was om zich tot zijn volle potentie te ontwikkelen. Wat ik hier overigens schrijf over hem geldt natuurlijk ook voor haar.

In 1943 publiceerde Abraham Maslow een hiërarchische ordening van behoeften. Om zich tot zijn volle potentie te kunnen ontwikkelen moet een persoon een aantal opeenvolgende categorieën doorlopen. Volgens Maslow moet aan de behoefte van een categorie grotendeels voldaan worden voordat van de volgende categorie genoten kon worden.

Welkom op de website Hermod. Op deze website wil ik artikelen publiceren over het verbeteren van bedrijfsprocessen. Een bedrijfsproces kan gedefinieerd worden als de opeenvolging van activiteiten welke uitgevoerd worden om een product of dienst te leveren die een toegevoegde waarde heeft voor de klant. Deze keten van activiteiten wordt daarbij gekoppeld en gestuurd door beslissingen.

Bedrijfsprocessen groeien. In het begin was er een ondernemer die voor zichzelf begon. De ondernemer is naast het verkopen van zijn producten, of diensten, bezig met het inkopen van grondstoffen en het omzetten van die grondstoffen in het eindproduct. De onderneming is overzichtelijk, de ondernemer kan alles nog overzien en zelf uitvoeren.