Blue Flower

Onderzoek naar Autisme en Werk

How to improve sustainable employment in people with autism?

Uit onderzoek blijkt dat slechts 25%van alle mensen met autisme betaald werk heeft, terwijl meer mensen werk zouden willen hebben. Er is weinig inzicht in hoe mensen met autisme zelf kijken naar wat hen wel of niet helpt om betaald werk te vinden en behouden. Het feit dat zo weinig studies zich hebben gericht op het perspectief van autistische mensen in hun re-integratieproces is verrassend, aangezien steeds meer onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid juist het belang benadrukken van het perspectief van werknemers (of werkzoekenden) op succesvolle werkparticipatie. Met dit onderzoek willen we de ervaring van volwassenen met autisme bij het vinden en houden van een baan in kaart brengen. Daarom bent u uitgenodigd voor dit onderzoek.

Werd bij u autisme gediagnosticeerd? Dan willen we graag weten hoe u denkt over werk en wat u nodig (zou) hebben voor het vinden en behouden van werk. Het onderzoek gaat over hoe de deelnemers naar werk kijken, over wat hun ervaringen zijn bij het krijgen en behouden van werk, en wat ervaringen zijn met het niet werken. Ook wordt gekeken naar hoe deelnemers omgaan met dingen die het werk zoeken of het behouden van werk vergemakkelijken of juist moeilijk maken. Door dit te onderzoeken hopen we kennis op te doen die kan helpen om meer mensen met autisme aan werk te helpen en houden.

Wie kunnen meedoen? 
Mensen tussen de 18-65 jaar bij wie ooit de diagnose Autisme Spectrum Stoornis werd gesteld. U kunt zowel meedoen als u zowel wèl als geen werk heeft.

Tilburg University Logo

Wat houdt meedoen in? 
Als u wilt meedoen neemt u éénmalig deel aan een groepsgesprek van 2 uur. De groep bestaat uit 8-10 mensen die autisme hebben. De onderzoeker is de gespreksleider. Deze zorgt dat iedereen goed aan het woord komt. Er zijn aparte discussiegroepen voor mensen in loondienst (met betaald werk) en mensen die geen loondienst hebben. U komt in een groep met anderen die net als u wel of juist geen betaald werk hebben.

Betaald werk (Loondienst)

Geen werk (Uitkering)

5 november 16 tot 18 uur

 

7 november 18 tot 20 uur

12 november 13 tot 15 uur (Utrecht)

13 november 18 tot 20 uur

19 november 10 tot 12 uur

21 november 19 - 21 uur (Eindhoven, vol)

 

26 november 14 tot 16 uur (Utrecht)

 5 december 10 tot 12 uur

 Versie 1.5b

Gebouw Reitse Poort, Tranzo 

Voordelen van deelname 
U werkt mee aan een verbeterde kennis over wat autistische mensen nodig hebben om betaald werk te hebben en houden en die kennis willen we beschikbaar stellen aan alle relevante partijen. Als u dat wilt, dan kunnen we u op de hoogte houden over de resultaten van ons onderzoek.


Tenslotte
Uw reiskosten naar Tilburg University worden vergoed en als dank voor deelname krijgt u een cadeaubon ter waarde van €10.

Aanmelden of meer informatie? 
Neem contact op met de onderzoeker Michel Bergijk via onderstaand contact formulier in. Wij nemen contact met u op.