Blue Flower

 This article in English

Na een hele tijd voor een baas gewerkt te hebben kom je dan ineen thuis te zitten. Vervelend, want van de werkloosheidsuitkering, laat staan de bijstandsuitkering valt moeilijk te leven. Je komt in een vervelende situatie terecht waaruit je moeilijk uit komt. Hoe kom je in deze situatie, en nog beter, wat kan je ertegen doen?

Unemployed, looking for a job

 

Eigenlijk wordt dit veroorzaakt door vraaguitval. Na een periode waarin het geld tegen de plinten opklotste is men ineens bang geworden dat de investeringen die men gedaan heeft niet terugverdiend kunnen worden. Men ging in de VS hypotheken verstrekken aan mensen waarvan je je kon afvragen of die ooit de lening konden terug betalen. Die hypotheken werden in stukjes gehakt, en door elkaar gehusseld, samengevoegd, en doorverkocht. Als dan massaal de mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen zijn de investeerders hun geld kwijt. Goedkoop geld blijkt een illusie te zijn geweest. Het bedrijfsleven krijgt het moeilijker om geld te krijgen voor nieuwe initiatieven. Even probeert de overheid de economie op gang te houden met extra investering, maar moet dan gaan bezuinigen. De mensen worden van de weeromstuit ook voorzichtiger en gaan minder uitgeven. Bedrijven krijgen minder binnen en beginnen te besparen door kortlopende contracten niet meer te verlengen. De overheid krijgt minder geld binnen, onder andere door verminderde BTW inkomsten, en krijgt te maken met stijgende kosten (door uitkeringen), en moet nog harder bezuinigen. De economie raakt zo in een neerwaartse spiraal terecht.

Intussen zoeken honderd duizenden mensen (684.000 in maart 2014) naar werk. Er zouden honderdduizend vacatures zijn (CBS, 97 duizend vacatures in december 2013). Hoe groot is dan de kans om in aanmerking te komen voor een vacature?

Persoonlijk kan ik begrijpen dat het werkloosheidspercentage in de VS terugloopt doordat mensen niet meer solliciteren. Ze vertrouwen het niet meer dat het ooit nog goed gaat komen met hun inkomen. Anderen werken meerdere baantjes in de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Solliciteren werkt dus niet. Kleine baantjes ook niet. Wat dan?

Er zijn een aantal alternatieven. Zo kan je aan de slag als ZZP'er. Je kan dan hetzelfde werk bij je werkgever gaan doen, met het risico minder dan voorheen te verdienen, en zodra het weer tegen zit er zo weer uit te vliegen. De overheid maakt het leven van een ZZP'er makkelijker door zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Maar wat als die door de bezuinigende overheid ingetrokken worden? Kom je dan in de gelederen van de verborgen armoede?

Je zou in zee kunnen gaan met een multi-level marketing initiatief. Mensen worden al vaak benadert via LinkedIn door mensen die in zee gegaan zijn met organisaties die via multi-level marketing producten verkopen. De bedoeling met deze initiatieven is dat je zelf producten voor eigen gebruik koopt, en producten koopt die je aan andere weggeeft. Een deel van de omzet die jij maakt komen via een verdeelsleutel bij mensen die jou in de organisatie geïntroduceerd hebben. Jij kunt geld verdienen door andere mensen aan jou te koppelen die hetzelfde gaan doen als wat jij deed, producten voor eigen gebruik kopen, en producten kopen die aan andere weggegeven worden. Van hun omzet krijg je dan weer een deel als inkomen uitgekeerd. Als je erover nadenkt komt het concept "piramidespel" naar boven. Zit je hoog genoeg in de piramide om leuk te verdienen?


Wat rest er dan nog? Solliciteren werkt niet. ZZP-en is onzalig, en in piramidemarketing moet je wel heel hard geloven. Wat dan nog rest is met iets komen waar nog nooit iemand gedacht heeft. Een gat in de markt.

Is Blendle zo'n gat? Als je voorheen online op een artikel in een krant stuitte dat je wilde lezen liep je grote kans te stuiten op een betaal muur. Je kon een abonnement op de online krant afsluiten, of het artikel niet lezen. Met Blendle kan je nu het artikel kopen vanaf een prijs van € 0,10. Een idee waar volgens mij iedereen die veel online vertoefd als eens mee gespeeld heeft.

Wat altijd zal blijven is onze honger naar energie. Het meest komt dit wel naar voren in onze behoefte naar vervoer. Iedereen is verslaafd geraakt aan de auto die je naar alle windstreken kan vervoeren. Voor de auto heb je echter steeds duurder wordende brandstof nodig. Die brandstof wordt duurder omdat er een grote vraag naar is, en een afnemend aanbod. Je zou dan ook kunnen denken om zelf brandstof te maken. En daarvoor hoef je nog niet eens in je tuin naar olie te boren. Je zou in een bioreactor algen kunnen verbouwen waaruit je biobrandstof kunt oogsten. Bijkomend voordeel is dan dat je CO2 nodig hebt voor het groeien van de algen. En algen verbouwen is iets wat je in Wageningen kunt leren.