Blue Flower


Dit artikel is het laatste deel in een serie van twee artikelen over crowdfunding. Het eerste artikel is Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm.

Doordat ik getweet heb over mijn donatie aan The Ocean Cleanup: Feasibility Study kwam ik in contact met Lee Andrews (@CFMentor op Twitter) van de crowdfunding website 'When You Wish' (http://www.whenyouwish.com). De website heeft de nodige documenten die je kunnen helpen met het publiceren van je crowdfunding project.

Lee en ik hebben gediscussieerd over crowdfunding als een tool voor het financieren van een project. In dit artikel ga ik in op de resultaten van deze discussie over het crowdfunding proces.

Welke projecten zijn het best toepasbaar om in aanmerking te komen voor crowdfunding?
Over het algemeen gesproken zijn dat presales of product ontwikkeling, films of muziek. Wanneer weet je of je idee in aanmerking komt voor crowdfunding? Als je veel volgers hebt, op sociale platforms als Twitter of Facebook, of een groot bereik hebt, onder vrienden of in je netwerk, heb je een goed startpunt voor je crowdfunding campagne.

Wat moet je doen om je idee voor crowdfunding onder de aandacht voor anderen te brengen? Moet je een prospectus maken, een video? Het creëren van een campagne en het promoten van die campagne zijn twee verschillende zaken. Wanneer je begint met de creatie van de campagne moet je een video en beschrijving klaar hebben, en de beloningen van je deelnemers. Je kunt hier meer over vinden in het playbook van 'When You Wish' dat je kunt vinden op de 'When You Wish' website. In het kort komt het neer op:
•    Een duidelijke visie, een duidelijk doel dat je wilt bereiken en een afgebakende periode waarin je dat wilt doen;
•    Kies een haalbare deadline en doel wat je wil binnenhalen met je fondsenwerving;
•    Geef je campagne een pakkende titel, een beeldbepalende en opvallende afbeelding en een pakkende beschrijving;
•    Bied een beloning aan als stimulans voor de bijdragen van je deelnemers;

Vervolgens komt de promotie van je fondsverwerving aan de orde. Onthoud dat je fondsverwerving zich niet zelf financiert. Als je geen reclame maakt voor je campagne zal niemand weten dat het bestaat. Promotie is een van de minst geplande stadia van een crowdfunding campagne, ook al is het misschien wel het belangrijkste. Hoeveel tijd en energie je ook besteed aan het samenstellen van een zorgvuldig geconstrueerde crowdfunding campagne, het is niet de moeite waard als niet een goed doordachte marketing een van de onderdelen van het plan is.

Een voorbeeld van een goed voorbereide promotie volgens Lee is de campagne voor de film "Aurora, a Twisted Robot Love Story". Aan deze campagne ging een dermate goede voorbereiding vooraf dat het $ 20.000 bijeenhaalde in de eerste twee dagen. Dat is een goede start, maar er moet nog veel werk verricht worden om het doel van $ 50.000 te bereiken. En dit doel moet op zondag 26 mei bereikt zijn.Welke vormen van onder de aandacht brengen van je idee bij het publiek zijn er, en welke voordelen zijn er? Elk crowdfunding project volgt het zelfde stramien. Er is een beschrijving, er moet een video zijn, en er moeten beloningen in het vooruitzicht gesteld worden. Websites zoals Kickstarter laten je het geld behouden als je het vooraf gestelde doel niet behaald. Websites zoals 'When You Wish' geven de persoon die wil betalen de keuze tussen een donatie, stort het geld zonder voorwaarde, of als 'pledge', waarbij het geld het geld teruggestort wordt als het doel niet bereikt wordt. Het is belangrijk om een site te vinden met de voor u gunstigste regels. Baseer uw keuze NIET op de hoeveelheid verkeer dat de site bezoekt. 91 Procent van de mensen die een bijdrage storten op uw campagne hebben nog nooit een crowdfunding website bezocht. In principe houdt dat in dat het uw promotie is die zorgt voor het verkeer naar uw pagina. Daarom moet u uw crowdfunding campagne beginnen met goede vrienden en familie.

Benader vrienden en familie op een persoonlijke wijze, door te telefoneren of e-mails te versturen. Begin daarna met het publiceren van uw campagne om uw Facebook pagina en Twitter feeds. Gebruik deze fase om uw verkoopverhaal aan te scherpen en te veranderen wat niet werkt. En vraag niet alleen om een donatie, maar vraag of ze kunnen helpen het bekend maken van de campagne bij hun vrienden.

Wanneer u eenmaal uw verkoopverhaal geperfectioneerd hebt en genoeg geld verzameld hebt opdat u het gevoel krijgt dat u in de goede richting bezig bent, wordt het tijd om uw uitgebreide netwerk aan te breken. Ga op zoek naar zo veel mogelijk bronnen van lijsten die u kunt benaderen. Uw LinkedIn contacten, collega's van uw huidige en vorige werk, lidmaatschap van verenigingen, en zo voort, zijn goede plaatsten om te beginnen.

Een belangrijke overweging tijdens deze fase is het fenomeen van het campagnekantelpunt. Statistisch gezien neemt de kans dat de campagne haar fondsen doel bereikt dramatisch toe als 30 tot 50 procent gefinancierd is. Enerzijds komt dit doordat dan de campagnes van slechtere kwaliteit en campagnes die slecht gepromote zijn afgevallen zijn. Anderzijds komt dit doordat mensen eerder geneigd zijn deel te nemen aan projecten die ze als succesvol ervaren.

Afhankelijk van de schaal van de campagne is het mogelijk om de financiering rond te krijgen door de media in te schakelen. Doe dit door te uit te zoeken welke blogs, publicaties, en andere bronnen uw campagne "publiek" vertrouwt. Maak een lijst van email adressen van potentiële beïnvloeders. Maak uw fondsenwerving bekent bij deze relevante blogs, journalisten, lokale kranten en andere publicaties die misschien interessant zijn voor uw project.

In eerste instantie zal niet iedereen uw project op pakken. Maar als eenmaal iemand over uw project begint te schrijven kan u altijd teruggaan naar deze mensen die het niet oppakten. Breng ze onder de aandacht dat hun concurrent een artikel over u gepubliceerd heeft. Dit zal de druk verhogen op die mensen die in eerste instantie de gelegenheid hadden te publiceren over uw project. Een andere tactiek die succesvol zou kunnen zijn is om de journalisten die over uw campagne publiceren te vragen uw project in hun persoonlijke netwerk onder de aandacht te brengen. Vaak bestaat hun netwerk uit andere journalisten die staan te popelen om zelf te publiceren over dit soort verhalen.

Maar loop je niet het gevaar dat als je over je idee publiceert je de concurrentie wakker maakt? Volgens de heer Andrews loop je hetzelfde risico als je een bedrijf opstart op een meer traditionele manier. " I always say it's better to move things forward than to not do anything out of fear of competition." En wat kan je doen om het risico te verkleinen? De beste manier waarmee je het gevaar van de concurrentie kunt verkleinen is je product op de markt brengen en dat marktaandeel te krijgen dat nodig is om geld te verdienen. Dan pas kan je gaan nadenken over beschermen met een patent. Dit is "totally not worth it to do before you're making money".  

Wat moet je doen aan het einde van de campagne om je geld te krijgen? Alle sites hebben hun eigen manieren om geld uit te keren. Indiegogo maakt gebruik van WePay. Kickstarter maakt gebruik van Amazon Payments (payments.amazon.com). 'When You Wish' maakt gebruik van PayPal. Enzovoort. En hoe krijg je uiteindelijk het geld uit het project? Normaal, als het project over is krijg je toegang tot een opname scherm. Je voert je gegevens in, en drukt op de opname knop. Vervolgens wordt het proces in gang gezet om het geld naar je over te maken.

Wat zijn de kosten die komen kijken bij een crowdfunding project? In de Verenigde Staten betaal je over het algemeen betaal je een transactie fee van 2,9 % en tot 30 cent per transactie. Daarnaast vraagt het platform waarvan je gebruik maakt een honorarium. Indiegogo vraagt 4 % als het doel bereikt wordt en 9 % als je het niet haalt. Kickstarter en 'When You Wish' vragen beiden 5 %. Maar Kickstarter heeft een "alles of niets" policy. Als je niet je doel bereikt krijg je niets.

Moet je nog belasting betalen over het geld dat je door crowdfunding verzamelt? Alle ontvangsten via crowdfunding wordt behandeld als verkoop. Voor een bedrijf wordt crowdfunding belast als verkopen. Voor een individu wordt het beschouwd als persoonlijk inkomen. Maar dit geldt voor de Verenigde Staten. Ik ben niet zeker hoe dit elders van toepassing is.

Je gecrowdfunded project is gestart. Wat doe je nu? U moet voldoen aan uw beloofde rewards. Een reward is een beloning die een campagne aanbied aan haar deelnemers voor hun donatie. Als reward kan je het product zien dat uiteindelijk opgeleverd zal worden, een aandenken, unieke ervaringen of deelname aan de campagne, het project, of het goede doel. Kies waar mogelijk iets dat uniek is voor je campagne. Zorg ervoor dat je sponsoren het willen hebben.

Wat moet je doen als uiteindelijk het project niet start? Afhankelijk van het crowdfunding platform zou je de donaties terug kunnen storten.

Ten slotte, loop je als donateur niet het risico opgelicht te worden? Oplichten komt nauwelijks voor bij crowdfunding omdat er zo veel mensen een campagne volgen. Stel je voor met iets weg proberen te komen terwijl DUIZENDEN mensen je in de gaten houden. Tot nu toe heeft er geen succesvolle crowdfunding oplichting plaats gevonden. Er zijn tot nu toe vier pogingen aan het licht gekomen, en ze zijn aan het licht gekomen binnen drie dagen nadat ze live gingen.

Bedankt Lee Andrews voor zijn input van de crowdfunding website 'When You Wish'. Hij post op Twitter over crowdfunding met de handle @CFMentor.