Blue Flower


Onlangs kwam ik via een Tweet bij een mooi initiatief voor een onderzoek hoe de oceanen van plastic te ontdoen (The Ocean Cleanup: Feasibility Study). Aangezien er veels te veel plastic in onze oceanen ronddrijft heb ik dit initiatief gesteund. Hoe? Door geld in dit onderzoek te investeren. Om aan het geld te komen voor het "Ocean Cleanup Feasibility Study" onderzoeksproject is gebruik gemaakt van crowdfunding. In dit artikel ga ik in op crowdfunding.


Als je een project of bedrijf wilt starten zal je moeten beginnen met een startkapitaal. Niet iedereen heeft eigen geld op de plank liggen, dus zal je op zoek moeten gaan naar investeerders. Je kan zoeken naar familieleden of bekenden die in je bedrijf willen investeren, denk aan de 'Tante Agaath'. Verder kan je op zoek gaan naar Venture Capital, of bij de bank langs gaan om vreemd vermogen aan te trekken.

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij een beschrijving van het project via een platform op het internet aangeboden wordt. De beschrijving moet daarbij het benodigde bedrag vermelden, en de periode waarbinnen dit bedrag bijeen gehaald moet worden. Vervolgens staat particulieren vrij een klein bedrag te investeren in het project. Het is de bedoeling dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot de eerder genoemde grootinvesteerders en bankkredieten, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd, het Engelse woord voor de mensenmassa.

De eerste vorm van crowdfunding was Sellaband, die in 2004 een platform startte waarop muzikanten een korte demo kunnen geven. Mensen die de muzikanten zien zitten konden vervolgens geld doneren, waarmee ze supporters werden. Sellaband stelt voor elke artiest de mogelijkheid gedurende een bepaalde periode om $ 50.000 bij elkaar te krijgen. Indien het lukt om dit bedrag volledig bij elkaar te krijgen, kan de muzikant zichzelf verder ontwikkelen en zo een album opnemen. Als dank ontvangen supporters niet-financiële beloningen zoals een cd of een ticket voor een concert van de artiest. Hiermee zijn in het kort de drie elementen van crowdfunding aan de orde gekomen: 1. specifiek bedrag dat verzamelt moet worden
2. gedurende een beperkte tijd
3. waarbij de supporters niet-financiële beloningen in het vooruitzicht gesteld worden

In de gehele Amerikaanse markt ging in 2010 meer dan 1 miljard dollar om in crowdfunding. In een periode van ongeveer vijf jaar is het totale bedrag dat in crowdfunding omgaat enorm hard gestegen en de verwachting is dat dit bedrag explosief zal blijven stijgen in de komende jaren.

In 2012 werd in Nederland €14 miljoen via crowdfunding gefinancierd. Dit bedrag werd door 570 projecten en ondernemingen opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douwamp;Koren. Crowdfunding is in Nederland vooral in opkomst door de afname van financiering door subsidie verstrekkers en banken.

Voor en nadelen van crowdfunding

Crowdfunding heeft zo zijn voor een nadelen. Het heeft als voordeel dat je het kan gebruiken als marketing tool. Door te publiceren over het project met het doel om crowd investeerders aan te trekken maakt het project, het product of het merk ook bekend. Daarnaast schept de project indiener, zeg maar de ondernemer, de mogelijk om feedback te krijgen over zijn (of haar) project. Een soort van bèta testen terwijl je kapitaal aantrekt.  Daarnaast verlies je door de aangetrokken crowdfunding geen zeggenschap over je project. Iets waar je wel rekening mee moet houden bij de eerder beschreven "ouderwetse" manieren van financiering. Tenslotte is de financiering door middel van op donaties gebaseerde crowdfunding relatief goedkoop. Er hoeven geen dure consultants of juristen ingeschakeld te worden. De indiener van het project betaald wel voor het platform waarop het project ingediend wordt. Over het algemeen gaat het daarbij om 2,9 % transactie kosten en tot 30 cent per transactie. Daarnaast vraagt het platform een vergoeding, Indiego vraagt 9 %, Kickstarter vraagt 5 % en When You Wish vraagt 5 %. Verder zullen ondernemers ook belasting moeten betalen over het opgehaalde kapitaal, en als het toegezegd is hun donateurs beloningen sturen.

Crowdfunding komt ook met een aantal nadelen. Allereerst kan je maar een beperkte hoeveelheid geld ophalen. Gemiddeld haal je tussen de 2.000 en 10.000 Euro op. Mensen aarzelen veel geld te spenderen als ze daar weinig tot niets voor terug zien. Daarnaast maak moet je je bedrijfsidee publiceren. Hierdoor raakt het idee bekent, waarop een ander je idee kan gebruiken om het zelf te implementeren. Ook donoren lopen een risico. Alhoewel een crowdfunding website een eerste controle op betrouwbaarheid zal uitvoeren is niet gezegd dat er geen oplichters rondlopen. En wat gebeurd er als het gestelde financieringsdoel niet gehaald wordt? Er zijn crowdfunding platforms die dan toch het opgehaalde geld zullen vrijgeven aan de ondernemers.


Crowdfunding platforms in Nederland

Crowdfunding is een mooie alternatieve manier om aan start kapitaal te komen. Rest mij alleen nog een aantal crowdfunding platforms in Nederland te noemen.

Startende Ondernemers
Kapitaalplaza Ondernemen Keuze van de ondernemer
Share2Start Innovatieve projecten Keuze van de ondernemer
OnePlanetCrowd Duurzame projecten Eigen Vermogen
Urbanproducers Ruimtelijke ordening Vreemd Vermogen

 

Creatieve projecten
CineCrowd Films Donaties
Nieuwspost Freelance journalistieke onderzoeken Donaties
Tenpages Boeken Eigen Vermogen
Voor de Kunst Beeldende Kunst Donaties

Lees het tweede deel in Het crowdfunding proces